Vadbodholmens Hermetikfabrikk (Rekefabrikken på folkemunne) 1933 - 1964 

Vadbodholmen er den lille halvøya som danner indre havn. Navnet skriver seg fra en gammel bu knyttet til vadfiske. Vad var et fiskeredskap, ofte en line med kroker og agn.

Etter hvert som stadig flere av fiskerne i Havna begynte med reketråling, så Ragnvald Jacobsen muligheten for at den også ble foredlet her. Dermed bygget han fabrikken ute på Vadboholmen og startet opp hermetikkproduksjon. Hovedsakelig ble det lagt ned reker i boks, men etter hvert også sjøkreps, hummer og makrell i tomat.

I perioder eksporterte fabrikken også til engelsk- og fransktalende land. Fabrikken var i drift fra august til april, tilsvarende sesongen for reketrålingen. Det var arbeid for to mann og ca. 20 damer, av og til opptil 30, på en gang.

Mennene kokte reka og passet maskinene, mens jentene pellet reka og la dem i boks. I Havna sier man ikke «rense», men «pelle» reke.

Se karusell for bilder fra livet på fabrikken:

Etter at fabrikken ble nedlagt i 1964 har den blitt benyttet som en møteplass og et sosialt sted for forskjellige formål. Klubbhus, galleri og restaurant. Se karusell for bilder:

Tusen takk! til Fredrik Jensen, Ingrid Petersson Nørstenæs, Vigdis Yran Dale og Beate Jacobsen for illustrasjoner, bilder og annet materiale.