Foto i banner: Mats Grimsæth

Saltstein ligger nær området Mølen. Her finnes sjeldne spor etter den såkalte Brunlanesvulkanen. Saltstein begynner der hvor rullesteinstranden på Mølen slutter mot øst og strekker seg mot Nevlungstranden.

Området Saltstein består av skarpe klipper og mange odder som har vulkansk opphav, fulle av dype teksturer som bringer oss flere millioner år tilbake. I motsetning til Mølens store rullesteinstrand og åpne sletter dekket med grus og lave buskvekster, er Saltstein ulendt med fjellformasjoner og dype kløfter. Svabergene her er skuret og polert av isbreen under siste istid. Skuringsstripene en ser viser at breen beveget seg fra nord mot sør. Kyststien går sammenhengende gjennom dette unike landskapsområdet.

https://vestfold.guide/saltstein

SURFING PÅ SALTSTEIN, INFORMASJON OG REGLER

På grunn av sterke undervannsstrømmer som kommer fra Nordsjøen via Skagerrak, er farvannet utenfor Saltstein regnet som et av landets beste hva gjelder å surfe på bølger.

Det finnes generelle regler rundt etikk og oppførsel i vannet når man surfer. Saltstein Surfeklubb har utarbeidet en egen informasjonsplakat for surfing på Saltstein. Denne inneholder regler og generell informasjon for surfing på Saltstein.

Reglene er basert på regler og etikette gjeldende i hele verden. For noen er disse reglene kjent, noen har kanskje hørt om dem, men er usikker og for noen er disse helt nye. Les gjennom reglene og lær deg dem.

Dagene i vannet blir bedre for alle når reglene blir fulgt. Ser du en som ikke følger dem, si ifra på en pen måte.

GENERELL OPPFØRSEL

Parkering

Parkering ved surfing på Saltstein skal skje på Oddanesand camping. Dette er innvilget av driver av campingplassen. All parkering må skje mens campingplassen er åpen for inn- og utkjøring, og bare på de oppmerkede plassene i området utenfor dusjene. Avvik fra dette kan medføre utestengelse fra parkeringen for alle.

Skifting & hensyn

Skifting skal ikke skje i garderobene på Oddanesand camping. Vis også til at det er campinggjester på området, bruk håndkle! Klager, vil bare gjøre det verre for oss alle.

For mer informasjon og regler: gå inn på www.saltsteinsurfklubb.no

Foto: Mats Grimsæth

Foto: Mats Grimsæth

Foto: Caroline Omlid

Foto: Caroline Omlid