Munken på Humlesekken

I sjøen sør for Nevlunghavn ligger Humlesekken med den kjempestore steinen «Munken». En spesiell naturformasjon med en steinblokk av Larvikitt som har lagt seg til rette på et skjær av et lokalt lavafjell.

Et gammelt sagn sier at på Jomfruland bodde det engang en Jomfru to Jutuler ikke kunne bli enige om hvilke av dem skulle få. Hun bestemte derfor, at den av dem som kunne kaste en stein lengst fra Jomfruland skulle få henne. Som sagt så gjort. Tre steiner ble kastet. Den ene steinen landet på skjæret Humlesekken, 3-4 mil fra Jomfruland, den andre steinen, som var litt lettere, og som ble kastet av den litt sluere Jutulen Jomfruen likte best, “landet en halv fjerding lenger øst” . Begge steinene ligger der den dag i dag. Den andre steinen, som ble kastet av Jutulen som da sannsynligvis fikk henne, landet på innsiden av Hella, på østsiden av Havnefjorden. Den Tredje steinen ligger i Karibakken, bak Gjestgiveriet.

Geologene holder derimot på en forklaring om at steinen «Munken» er her som et resultat av isbreenes masseforflytning under siste periode av istiden.

Larvikitt ble i 2008 kåret til Norges nasjonalbergart.

Larvikitt finnes i områdene rundt Larvik. Bergarten tas ut i en rekke store steinbrudd i distriktet, og store mengder med blokkstein skipes fra Larvik-distriktet til italienske, kinesiske, spanske og franske fabrikker som bearbeider steinen og selger den til kunder over hele verden. Som naturstein lanseres larvikitt under en lang rekke kommersielle navn med «Emerald pearl» og «Blue pearl» som de mest kjente. Det finnes til enhver tid mellom 10 og 20 aktive steinbrudd i distriktet.

Foto i banner: Caroline Omlid