Tvistein fyr, som er et godt holdepunkt for den båttrafikken som passerer Rakkebåene og Mølen, er et av de mindre fyrene langs kysten. Slik det ligger et godt stykke ut fra resten av skjærene, dannes nærmest en rett linje fra Færder via Svenner og Tvistein til Jomfruland. Tvistein fyr ble bygget i 1908 og har siden det, bortsett fra under krigen og en stans under byggingen av det nye tårnet i 1951, blinket til oss hver natt etterpå i alle disse årene.

Fyrmester og betjentfamiliene hadde hver sin etasje i bolighuset. Senere, og vel som et tegn på den høye prioritet som fyrene ble tillagt, hadde Tvistein i mellom- og etterkrigsårene to store familieboliger, og utrolig nok en egen guvernante til ungene. En gang kom det en nyansatt lærerinne som til og med hadde ski og paraply med seg som en del av bagasjen. Det var tydelig at hun så sjøen for første gang, og før Fredrik Mathisen som var postfører den gangen, kom ut til Tvistein med henne, var hun i svime av sjøsyke. Man kan søke seg til avsidesliggende steder, men det må ha blandet seg mye ambivalens i forventingene etter å ha entret i land på den lille holmen der ute.

Sagnet om de tre Jomfruer på Tvistein

Tidligere ble det flere ganger funnet kobberspiker nede ved vannkanten på sydsiden av holmene på Tvistein. Spesielt etter stormvær kunne de finne gammeldagse irrede kobberspiker, ca 1 tomme lange, i klovene. Det het seg at disse kom fra ishuden på ei seilskute som forliste på søndre odden, en gang lenge før det kom fyrlykter. En skipper med egen skute bortenfra Kragerø-kanten hadde seilt ute i havene i lang tid. Kona var død, derfor hadde han sine tre døtre ombord. Sent om høsten ville han hjem for døtrene skulle gifte seg, og forlovedene ventet. I Nordsjøen fikk de storm, og ble nødt til å kappe riggen. De drev da med stormen og i land på Stein. Ingen ble reddet. De gamle losene fortalte at de av og til kunne se tre hvitkledde skikkelser som vandret på havet i måneskinnet, på veien fra Stein til Kragerølandet. Jentene ville til sine forloveder. Det fulgte alltid storm etter synet av jentene. Så sier det gamle sagnet som Edvard Edvardsen har fortalt.

Nellie Lund.

- All tekst fra boken Nevlunghavn Serr`u av Fredrik Jensen

Foto: Caroline Omlid.