Vil du oppleve en av Norges mest historiske og fascinerende naturområder fra siste istid, da skal du legge turen til det mektige naturområdet Mølen.

Området er en del av en endemorene fra istiden. Det store raet strekker seg fra Finland, gjennom Sverige og langs norskekysten helt til Kolahalvøya. Nordøstover fra Mølen går raet i havet, deretter over Brunlaneshalvøya og Farriseidet. Første oversjøiske sted i sørvest er Jomfruland utenfor Kragerø. Mølen ligger strategisk til ytterst i Langesundsfjorden, og er kjent for sine mange og store gravrøyser. Totalt 230 røyser. I juni 2008 ble Nordens første UNESCO Europeiske Geopark åpnet på Mølen.

Fuglelivet på Mølen er rikt, området betraktes som en av landets beste fuglelokaliteter, spesielt under høsttrekket. Selv om vårtrekket ikke er like omfattende, er dette også en tid hvor det virkelig er verd å besøke Mølen. Artssammensetningen er da gjerne litt annerledes enn på høsten. Fra midten av mai til midten av juni har det også en tendens til å dukke opp sjeldne arter.

For å lese mer om både Mølen som geologisk interessant område, og om hvorfor ornitologene kommer hit i hopetall, ta en titt på disse linkene:

https://www.birdingbed.no/fuglelokaliteter/ostlandet/larvik-molen-og-brunlanes/

https://www.hva-skjer-i-vestfold.no/nevlunghavn-molen-gravfelt-saltstein/

Det kan være greit å være klar over at Mølen er et populært turområde generelt sett, hele året. Derfor kan det være lurt å dra tidlig ut, spesielt i helgene.

Zeutens maleri av “Skipsrøysa” på Mølen, Brunlanes. På maleriet er det blant annet notert “Nevlunghavn”  Foto: Kulturhistorisk Museum, UIO /Anne Britt Halvorsen.

Zeutens maleri av “Skipsrøysa” på Mølen, Brunlanes. På maleriet er det blant annet notert “Nevlunghavn”

Foto: Kulturhistorisk Museum, UIO /Anne Britt Halvorsen.