http://www.gurvika.no

Helse og rehabilitering for personer med funksjonsnedsettelse

Fra Gurvikas historie

Navnet Gurvika kommer av det norrøne navnet GOR – som betyr gjørme. Årsaken til dette er at stranden i «gamle dager» var ganske gjørmete. I 1940-50 årene ble området benyttet til beite for kuer. Sist på 1950 ble eiendommen Gurvika kjøpt av direktøren for Drammen Gjær og Spritfabrik (Ås), som satte opp en hytte og et naust. I 1968 solgte Ås eiendommen Gurvika til tre personer (Bjarne Corneliussen, Hans Rusletvedt og Teddy Dyring). Disse tre opprettet Stiftelsen Gurvika, med samme målsetting som fortsatt finnes i dagens vedtekter: «et feriested for familier med funksjonshemmede barn».