Fra gårdsbruk til fredet kystfort

Oddane fort ligger ved Nevlunghavn, ytterst i Langesundsfjorden som nabo til Oddane sand camping. Gården lå på 1500 tallet under Manvikgodset. Så ble det overført til kongen, som igjen overførte det ved kongeskjøte til grev Gyldenløve. Familien Oddane var først leilendinger før de i 1858 fikk kjøpt gården av Treschow for 1300 spesidaler, samt en årlig avgift på 25 shilling til Waisenhaus (en barnehjemstiftelse). Det å bli selveier var stort den gangen. Da slapp man nemlig de stadige uanmeldte besøkene av grevens menn.

På gården ble det vesentlig dyrket poteter, men også andre grønnsaker for salg. Det fantes ikke noen form for vanningsanlegg den gang, men gården hadde en tangstrand. Selv om sommeren var tørr, holdt tangen herfra godt på fuktigheten. Korn til husbruk, samt noen melkekyr og andre dyr, bidro godt til husholdningen. Men, det var laksefiske og håndverk (snekker/murer) som var hovedinntekten.

På Oddane merket de lite til tyskerne til å begynne med under 2. verdenskrig. Men i mars 1941 rekvirerte tyskerne kårboligen på gården og like etter flyttet et tysk vaktlag inn. De hadde maskingeværstilling på sydspissen av Oddane, og hadde samband med tilsvarende stilling i en av røysene på Mølen. Soldatene skulle vokte kystlinjen til en fikk etablert kanonstillinger.

I slutten av april ble uten forvarsel, 4 kanoner tauet av kraftige hester opp Blombakken og ut til Oddane, hvor de ble plassert rundt på høydene. Kanonene var erobret i Frankrike, som hadde kapitulert i juni 1940. Ammunisjonen ble lagret i stabler rundt omkring. Det samme ble mengder med bunter av ståltråd og stolper. En tropp tyske unggutter (AT Hitlerjugend) arbeidet med å sette opp sperringer og piggtråd.

På Fram i Larvik ble det produsert brakker som ble satt opp på Oddane og andre steder i distriktet. Da kunne soldatene flytte inn. Anleggsvirksomheten på Oddane økte, og på det meste arbeidet det rundt 300 mann fra forskjellige norske firmaer her. Det ble bygget ca. 30 brakker, en del lagerbygg, løpegraver, bunkers, kanonstillinger og kjøkken/messebrakke. Det ca. 800 m lange oppbyggede steingjerdet, samt 2 gravrøyser fra bronsealderen, ble rasert da tyskerne trengte stein til støpning av anleggene.

Våren 1942 fikk fortet besøk av øverste militære leder i Norge, general Nicolaus Falkenhorst. Han kom på inspeksjon, kjørende i sin store, svarte Mercedes med flagg på forskjermene. Familien Oddane ble etter hvert kjent med noen av soldatene. De ville gjerne prate og vise bilder av familie og hjemsted. De fleste av dem var «stridende langt ut i alfabetet». To av soldatene hadde kunstige bein og en annen hadde bare ett øye.

Våren 1942 kom det russiske krigsfanger til Stavern. Ca. 30 av dem ble hver dag fraktet til Oddane på åpne lasteplan sammen med tyske vakter med skuddklare våpen. De skulle arbeide på anlegget på Oddane. Fangene ble stort sett behandlet bra, men de var stadig sultne. Av og til hadde de med seg selvlagede ting som de byttet mot mat. 

Høsten 1942 fikk familien Oddane beskjed om å flytte fra gården, fordi det skulle legges ut landminer ytterst langs eiendommen, på badestranden og på begge sider av veien inn til fortet. Med god hjelp fra familie og venner fikk familien flyttet buskap, avling, redskap og alle eiendeler. Familien fikk leie to rom hos en familie i Blombakken. I juli 1943 startet tyskerne med rivning av låve, fjøs, hønsehus og andre bygninger. Materialene skulle brukes på anlegget. Framhuset ble spart, antagelig fordi det bodde offiserer der og kjelleren ble brukt til lager for poteter og grønnsaker fordi den var frostfri.

Endelig, 8.mai 1945 ble det fred. Hjemmestyrkene, samt lensmannen overtok Oddane fra den tyske ledelsen. 12. mai forlot tyskerne Oddane kystfort, og i november samme år kunne familien Oddane endelig flytte tilbake til Oddane gård.

Oddane fort kom nå inn under Kystartilleriet ved Østlandets Sjøforsvarsdistrikt i Horten. Fortet var også helt frem til 1990 tallet et av flankefortene i innseilingen til Oslofjorden. Kystartilleriet sammen med Heimevernet/Sjøheimevernet hadde sine øvelser her i alle år frem til 2004.

I 1990 årene ble det bestemt at alle flankefortene skulle saneres. Forsvarsmuseet hadde imidlertid fått grønt lys for at et av de tyske kystfortene skulle bevares for ettertiden. Fortet på Oddane pekte seg ut. Det er så konsentrert og inkluderer de fleste elementer i et ekstysk kystfort. Her finnes bygninger som ble brukt til messe, forlegning og administrasjon. Spredt utover ligger bunkere og stillinger forbundet med et veinett. Området har også stor verdi som hekkeplass for sjøfugl. Både flora og fauna har fått ligge omtrent urørt siden andre verdenskrig.

I dag er det som ble bygget av tyskerne musealt fredet. Og 12. mai 2015, 70 år etter at tyskeren forlot stedet, ble Oddane fort fredet av Riksantikvaren.

Tekst hentet, med tillatelse fra og skrevet av Halvard Oddane.

BESØKSINFORMASJON FRA FORSVARSBYGG

Porten inn til fortet er stengt for besøkende. Guidede turer tilbys etter avtale, så send oss en mail dersom du ønsker å booke tid for omvisning. En tur rundt på fortet tar ca. 1 - 1,5 timer.

Booking og informasjon send e-post til trond.bergan@forsvarsbygg.no.

Foto fra ØP

Foto fra ØP

Foto i banner: Caroline Omlid